פסיכיאטר מומחה- אבחון וטיפול במצבים נפשיים

פפסיכיאטרסיכיאטריה היא מדע ברפואה העוסק באבחון, טיפול ושיקום במקרים של פגיעות נפשיות , רגשיות ובעלות השלכה על התיפקודים הללו. פסיכיאטר, הוא רופא מומחה שהתמחה במשך שנים (4 וחצי) בפסיכיאטריה כללית או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. במהלך תקופה זו הוא לומד לאבחן ולטפל במקרים של הפרעות נפשיות באמצעים שונים- טיפול פסיכיאטרי תרופתי, טיפול שיחתי- פסיכותרפיה ובאמצעים פיזיקליים כגון נזעי חשמל.

חלק בלתי נפרד ממהלך התהמחות הוא התנסות במסגרות טיפול שונות. החל ממחלקות אישפוז שבהם הפסיכיאטר מטפל במקרים המצריכים אישפוז וע ד לטיפול מרפאתי או במוסדות שיקום במסגרות בית החולים או הוסטלים ומסגרות מגורים תומכים אחרים.

ישנה רתיעה מסויימת מאנשים רביםלפנות אל פסיכיאטר בשל חוסר הבנה וחוסר היכרות עם המקצוע הזה.הרתיעה הזו נובעת, בישראל, מכך שהפסיכיאטריה הייתה מחוץ לסל השירותים שניתנו למבוטחי קופות החולים. ביולי 2015 אמורה לצאת לדרך הרפואמה בתחום בריאות הנפש, שאז האחריות לטפול במקרים של מצביםנפשיים עוברת לקופות החולים ובכך הפסיכיאטריה תחדל להיות סוג של אח חורג לרפאוה והטיפול יהיה נגיש לכל.

הפסיכיאטר מחזיק בעוד תפקיד חברתי שהוטל עליו ברבות השנים ולא רק בישראל. בעולם כולו ישנו תפקיד נוסף לעיסוקו של הפסיכיאטר בתחום וכאיש מקצוע שאמור להבין בנפש האדם, התפתחותה והכוחות שמניעים את ההתנהגות שלה. זוהי הפסיכיאטריה המשפטית. בתחום זה הפסיכיאטר עסוק בהערכה, אבחון והשלמת אבחון באמצעים שונים לצורך עריכת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית משפטית לצרכים שונים.

חות דעת פסיכיאטרית היא מסמך משפטי רפואי שמחייב את הפסיכיאטר באשר לאמינותה ולמקצועיות שהיא נערכת. במסמך זה הפסיכיאטר עוסק באבחנה של הנבדק, הסיבות למצבו הנפשי וההשלכות של המצב הנפשי או הקוגניטיבי שבו הוא נמצא. בתי המשפט ומסגרות שיפוטיות למחצה כגון ועדות רפואיות מסתמכות על חוות דעת אלו לצורך קביעת מצבו הנפשי וההשלכות לכך רבות ובעיקר בדיונים שהעתיד של הנבדק די תלוי בהם.

בין התחומים הללו ניתן למנות את הצורך בחוות דעת פסיכיאטרית לצורך קביעת נכות נפשית – על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, ועדות הדנות בתביעות נפגעי ונרדפיה נאצים מונפגעי גזזת.
תחום אחר הוא הערכת היכולות השונות של הנבדק לעשות פעולות מסויימות הנדרשות על פי חוק ויש צורך ביכולות סף מסויימות כגון לצורך עריכת צוואה, מינוי אפוטרפוס, היכולת להחזיק ברשיון נהיגה כללי וברישיון נהיגה ציבורי וכן לשאת נשק.

כחלק ישיר מתחום עיסוקו ומקצועו של הפסיכיאטר, הוא בעל היכולת לאבחן אנשים שיש להם פגיעה משמעותית ושאינם יכולים, בשל פגיעה זו, להבין מהו טוב ומהו רע וההתנהגות שלהם אינה נובעת מכוונה פלילית. בתחום זה יקבע הפסיכיאטר את האחריות הפלילית של האדם לאחר שביצע עבירה לכאורה. האם הוא היה שפוי בעת קיום העבירה או לא.

הפסיכיאטריה המשפטית מתנהלת בצל הליכים משפטיים ואין לה עמידה בפני עצמה. כלומר הפסיכיאטר, ככל שיהיה מוכשר ומוכר בתחומו יהיה כפוף צלהחלטת בית המשפט. בית המשפט לא יקבל שום חוות דעת רפואית כולל של הפסיכיאטר, באופן אוטומטי והוא ידון במקרה ובכל מקרה לגופו של עניין.