חוות דעת פסיכיאטרית

  • 0
  • פברואר 4, 2015

חוות דעת פסיכיאטרית מקצועית ומקיפה

חוות דעת פסיכיאטרית- תהליך הבדיקה והעריכה והמטרות שלה

חוות דעת פסיכיאטרית מקיפה היא תנאי הכרחי ראשוני כאשר מעמידים שאלה אבחנתית והקשר שלה לביצוע תפקידים מסויימים ו/או התיפקוד והאחריות הפלילית. משום כך, חוות דעת זו צריכה ראשית להעיערך על ידי פסיכיאטר מומחה שכן רק רופא מומחה יחשב כבעל היכולת והניסיון המינימלי הדרושים לצורך דיון במצבים נפשיים אלו.

חוות דעת רפואית פסיכיאטרית נדרשת למצבים שונים-

תביעות נזיקין- בתביעות אלו הנתבעם יכולים להיות חברות הביטוח, מוסדות או אנשי פרטיים. התביעה מוגשת לאחר שישנה טענה שנגרם נזק נפשי ופגיעה תיפקודית בעקבות כך. התהליך הוא כזה שעיקרו- החזרת המצב לקדמותו. כלומר בתי המשפט ינסו לכמת מה הנזק ומה הפגיעה ביכולתו של האדם להתפרנס, לתפקד באופן תקין מבחינה חברתית. החלוקה אינה מתמטית ויש מקרים שלכאורה נראית זהים למקרים אחרים בשל האירוע שהיה אולם אדם אחד יקבל פיצוי מסויים ואדם יחר יקבל פיצוי כפול משלו. בתי המשפט מנסים למצוא את האיזון בין התובעים לנתבעים אולם ככל שהדבר ניתן…

חוות דעת פסיכיאטרית אמורה ויכולה להיות מוגשת כאשר מנסים לקבוע יכולות מסויימות הנדרשות על פי החוק. למשךל, האם האדם יכול לנהוג ברכב פרטי. האם הנהיגה שלו ברכב פרטי מסכנת אותו או את הציבור ומה הסיבה לכך.המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא הגוף , על פי חוק, שאחראי על הערכת היכולת הזו בתחום הנפשי ובתחומים אחרים ברפואה.

חוותד עת שבודקת יכולות נוספות הן מתייחסות ליכולת של האדם להבין הליכי משפט, להתייחס אליהם ולךעשות שימוש בשירותי ההגנה או עורך דין לצורך יצוג הולם תוך הבנת התהליך המשפטי שבפניו האדם עובד. תחום נוסף של בדיקת יכולת היא היכולת של האדם להבין מהי צוואה ומה הרכוש שיש לו וכיצד עליו לנהוג ברכוש זה.

אין אפשרות לטעון דבריםן כגון אלו ללא חוות דעת ערוכה כדין. באמת היא שכל הזמן טוענים טענות מטענות כאלו אולם אלו בדרך כלל אינן מתרקבלות על ידי בית המשפט. הסיבות לכך רבות ובעיקר מטעמים פרקטיים- לא רוצים לסתום את הבתי משפט בדיונים שאין להם ביסוס ומטעמים חבתריים שלא יתכן שהדיון יתנהל בפני שופט שאין לו מספיק ידע בתחום הרפואי ואין ל ניסיון להבחין בין מצבים שונים – בין מצבים של מחלה לתהליכים טבעיים נורמאליים.

buy active instagram followers flashlight app